top of page

Helende Klankenreis (+/- 7u)

sjamanendrum.jpg
IMG_20230513_094042466_PORTRAIT.jpg

Wat?

Op een veilige, beschutte plek in de natuur beginnen we met het plaatsen van een intentie, waarmee de ceremoniële reis wordt ingezet. We maken hierbij gebruik een plantaardig medicijn, een sacrament dat duizenden jaren traditioneel door sjamanen als genezing werd gebruikt.

Dit medicijn geeft je niet wat je wil, wél wat je nodig hebt. Dit wordt ervaren, gezien of gevoeld via de zintuigen en is bij iedereen anders. Deze ervaringen kunnen zowel van de zonnige kant – de lichtzijde -als van de schaduwzijde zijn, met name het onderdrukte, onbewuste deel van de persoonlijkheid of psyche.

 

Muziek uit de wereld van het medicijn wordt zowel gedraaid als live gespeeld, afgewisseld met momenten van stilte, dit helemaal afgestemd op het ervaringsproces van de reiziger, die zodoende begeleid wordt naar de diepere ervaringen, zodat er heling kan plaats vinden.

 

Deze ceremoniële reis kan samen gaan met dans en beweging, adem, stem en creatieve expressievormen -indien die zich aandienen bij het individu zelf- waardoor een spirituele ontwikkeling geïnitieerd wordt, die een diepe en intense zuivering kan bewerkstelligen.

 

Aan het einde van de reis kan er thee en fruit worden genuttigd en wordt er ruimte voorzien om ervaringen uit te wisselen, zodat de bekomen inzichten kunnen geïntegreerd worden in het dagelijkse leven van het individu.

Voor wie?

De snelheid waarmee dingen dienen te gebeuren binnen de huidige maatschappij maakt dat mensen steeds verder van de natuur (en zo ook hun Ziel) verwijderd geraken.

Wil je echter meer vanuit je hart leven dan vanuit je hoofd, meer in verbinding komen met wie je werkelijk bent, in het reine komen met je verleden, helen en voluit gaan leven en tenslotte je levensmissie ontdekken…
… dan kan deze Helende Klankenreis jou aardig op weg helpen.

Tijdens de reis kunnen er portalen naar je Ziel worden geopend, waardoor je weer in contact komt met je ware Zijn.

Dat wat jouw levensstroom blokkeert, kan alleen in beweging komen door erbij stil te staan en het volledig en liefdevol te omarmen. Dat betekent ook dat alle weerstand die er op je huidige situatie zit, opgeheven mag worden, voor je je verder kunt bewegen, groeien en ontwikkelen.

De veilige ruimte die wordt geboden tijdens de Helende Klankenreis leent zich dan ook uitstekend om alles te doorvoelen wat er zich moment per moment aandient.

bottom of page